WRO 2022
Finał krajowy Polska

Elementary

od 8 do 12 lat

junior

od 11 do 15 lat

senior

od 14 do 19 lat

Kategoria RoboMission

W kategorii WRO RoboMission zespoły projektują roboty, które wykonują misje na specjalnej macie opracowanej na potrzeby danej edycji. Roboty są w pełni autonomiczne.Dla każdej grupy wiekowej co roku opracowywane są nowe pola gry/ maty i misje. W dniu zawodów Zasada Niespodzianka dodaje do misji nowy element. Dodatkowe wyzwanie będzie miało na celu przetestowanie kreatywności i umiejętności szybkiego myślenia zespołów na imprezach krajowych i międzynarodowych.

Części zaznaczone kolorem czerwonym w każdym z regulaminów zawodów są regulaminami ustalonymi przez Organizatora Krajowego i Sędziów Głównych, które obowiązują na zawodach w Polsce i nie są zawarte w regulaminie pierwotnym. W zawodach międzynarodowych (np. finałach międzynarodowych) zasady te nie mają zastosowania.

Elementary

THE GARDEN ROBOT

JUNIOR

THE RESCUE ROBOT

SENIOR

THE CARE ROBOT

Kodeks etyczny & Zasady przewodnie WRO

WAŻNE INFORMACJE I DATY

Ostatni dzień na zgłaszanie drużyn

2022. 05. 28. 23:59

Opłata rejestracyjna za drużynę

115 PLN / drużyna
wraz z matą do gry i uczestnictwem

Dzień zawodów

2022. 06. 28.
Lublin Conference Center

Wzmacniacz

Partner

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Patron

Polska
Agencja Kosmiczna

KONTAKT

Marcin Giza

Email: info@spaceship.edu.pl